Ku jaśniejszej przyszłości młodych

Najbardziej uprocesowiona fundacja i jeden cel: wprowadzenie psychoedukacji do każdej szkoły w Polsce!

O nas

Wise Future University to fundacja mająca na celu wdrożenie efektywnych działań realnie zmieniających stan edukacji w Polsce. Biznes, świat nauki i praktyki spotyka się u nas z potrzebami młodzieży, by wspólnie tworzyć mądre, skuteczne i długofalowe oddziaływanie.

Realizujemy nasz autorski program psychoedukacji składający się z cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży, szkoleń dla nauczycieli i rodziców dzięki wsparciu biznesu. Nasz program otrzymał rekomendację Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz został zaaprobowany przez Członków Rady Programowej

Wise Future University powstało z mojego szalonego pytania: co by było, gdyby każdy młody człowiek w Polsce miał dostęp do najpotężniejszych narzędzi umożliwiających świadome kreowanie swojego życia? Co by było, gdyby każdy młody człowiek był w stanie wejść do swojej głowy i zrozumieć co się tam wyczynia? A potem przyszły kolejne pytania: dlaczego dopiero, kiedy człowiek osiągnie 40, 50 lat zaczyna wchodzić w tematykę psychoedukacyjną, chodzić na terapie do psychoterapeuty czy psychologa, czytać książki i słuchać podcasty o tej tematyce? Dlaczego nikt systemowo nie adresuje tych kwestii mimo zatrważających statystyk dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i świadomości, że 80% sukcesu w dorosłości zależy od inteligencji emocjonalnej?

Alicja Ortynecka

prezeska Fundacji Wise Future University

Historia

Misja fundacji

Misją Wise Future University jest promowanie i wdrażanie psychoedukacji. Chcemy dawać młodym ludziom narzędzia, dzięki którym będą mogli ogarniać swoją głowę. Chcemy dzielić się z rodzicami wiedzą, w jaki sposób wspierać nastolatka w tym burzliwym okresie. Chcemy edukować nauczycieli i kadrę pedagogiczną, aby mogli wprowadzać psychoedukację do klas. Istotne jest dla nas zapewnienie realnego, kompleksowego wsparcia, dlatego nasze działanie ma postać rocznych programów rozwojowych skierowanych jednocześnie do trzech grup: młodzieży, nauczycieli i rodziców. Efekty naszych programów będą mierzone badaniami przed i po, zapewniając pełny wgląd w rezultaty. Wierzymy, że będzie to cenne źródło informacji dla Uczestników programu, Darczyńców, ale także dla Przedstawicieli władz lokalnych i krajowych, z którymi chcemy dzielić się najlepszymi praktykami.

Wizja fundacji

Naszym dalekosiężnym celem jest wprowadzenie pschoedukacji do podstawy programowej w szkołach w Polsce. Widzimy przyszłość, w której psychoedukacja jest takim samym przedmiotem jak j. polski, geografia czy wychowanie fizyczne. Zamierzamy konsekwentnie realizować swoje programy psychoedukacyjne, dzielić się ich wynikami z Uczestnikami, opinią publiczną, ale także z Przedstawicielami władz lokalnych i krajowych, aby móc ustanowić dobry wzór, który może stanowić inspirację lub gotowy projekt włączany do edukacji systemowej.

Dlaczego psychoedukacja jest tak ważna?

W ramach tradycyjnej edukacji systemowej niewiele jest miejsca na rozwijanie kompetencji społeczno- emocjonalnych młodzieży, które w kontaktach z ludźmi, rozwiązywaniu konfliktów czy radzeniu sobie ze stresem mają ogromne znaczenie. Doświadczenie pandemii pokazało dodatkowo skutki izolacji społecznej, braku kontaktu i wsparcia rówieśniczego dla zdrowia psychicznego uczniów – nie tylko polskich szkół.

Dostrzegamy także skupienie zarówno rodziców jak i nauczycieli, jak i szeroko pojętego rynku edukacyjnego na potrzebach młodszych dzieci. Tę dysproporcję widać m.in. po liczbie publikacji popularno-naukowych– przytłaczająca większość książek nt. wychowania skupia się na niemowlakach, przedszkolakach, dzieciach wczesnoszkolnych. Na rynku komercyjnych i bezpłatnych usług edukacyjnych znacząco dominują oferty warsztatów i zajęć skierowanych do małych dzieci i rodziców. Większość mediów, wydawnictw, influencerów skupia swoje działanie na dzieciach młodszych i ich rodzicach. Także wiele organizacji pozarządowych skupia się na rozwijaniu kompetencji inteligencji społecznej i emocjonalnej wśród młodszych dzieci m.in.: Fundacja Uniwersytet Dzieci, Fundacja emocJA, Fundacja wyobraź sobie i in.

Tymczasem wyniki badań dotyczące zdrowia psychicznego młodzieży są dramatyczne. Wraz z wiekiem rosną wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. Największe wzrosty odnotowano w przypadku: zaburzeń związanych z piciem alkoholu, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń zachowania i opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń depresyjnych[1].
U nastolatków w wieku 12-17 lat 4-krotnie częściej niż w przypadku dzieci w wieku 7-11 lat diagnozuje się afektywne zaburzenia nastroju. W tej samej grupie wiekowej, niemal 2-krotnie wzrasta częstość występowania zaburzeń eksternalizacyjnych, czyli m.in.: zaburzeń zachowania, odżywiania, tendencji samobójczych i in.

[1] Kondycja Psychiczna Mieszkańców Polski. Raport z badań. „Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II, 2021

Wiemy także, ze dzieci i młodzież z rodzin korzystających z pomocy społecznej mają istotnie wyższe wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych niż ich rówieśnicy z rodzin, które nie korzystają z tej pomocy. Dlatego swoją pomoc chcemy kierować do wszystkich dzieci w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem szkół publicznych.

          Większe rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u młodzieży powyżej 12 r.ż. (w porównaniu do dzieci w wieku 7-11 lat) potwierdza, że dojrzewanie jest „wrażliwym” rozwojowo okresem życia, w którym pojawiają się nowe problemy i zaburzenia zdrowia psychicznego.

Kondycja psychiczna młodzieży jest takim wyzwaniem, ze względu na fakt, że zagrożeń zewnętrznych nie ubywa, a wsparcia jest nadal za mało. Czynników wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży jest wiele m.in.: wydarzenia i procesy ogólnoświatowe (wojny, głód, bieda, globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, etc.) oraz przekazy medialne podsycające lęk. Są także: zagrożenia związane z nadmierną konsumpcją mediów społecznościowych, presja środowiska w kontekście osiągnięć edukacyjnych, przemoc rówieśnicza, indywidualistyczna i konsumpcjonistyczna kultura, niedostateczna ilość czasu i uważności najbliższych opiekunów.

Ponadto, nadal w Polsce mamy do czynienia z niewystarczającą świadomością problemu oraz niską dostępnością usług z zakresu wsparcia psychologicznego. To tylko wierzchołek góry lodowej potencjalnych przyczyn pogarszającej się kondycji zdrowia psychicznego młodzieży.

Wysokie rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w wieku 16-17 lat, w którym pojawiają się nowe problemy i zaburzenia zdrowia psychicznego, wymaga lepszej współpracy systemu o oświaty i placówek pomocy psychologicznej / terapeutycznej.

Autorzy raportu: „Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II, 2021, Krzysztof Ostaszewski, Michał Kucharski, Jakub Stokwiszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Dlaczego psychoedukacja jest tak ważna?

+100%

1 000 000

785

2031

53 000

+100%

O tyle wzrosła liczba dzieci i młodzieży w Polsce leczonych z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju na przestrzeni lat 2017-2021. W 2017 roku takich osób było 12 000, obecnie to ponad 25 000.

¬ Narodowy Fundusz Zdrowia

1 000 000

Tyle dzieci ma za sobą tzw. epizod depresyjny, między innymi: lęki, obniżony nastrój, utrudniony kontakt z rówieśnikami.

¬ prof. Tomasz Wolańczyk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

785

Uczniów i uczennic przypada na jeden etat psychologa lub psycholożki szkolnej. Opieka psychologiczna w polskich szkołach wciąż jest fikcją, a potrzeby są ogromne.

¬ Fundacja GrowSPACE

2031

Prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowano w 2021 roku, z czego 150 zakończyło się zgonem. To wzrost o 150% w stosunku do 2020 roku.

¬ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

53 000

Telefonów odebrała w 2022r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To najwięcej w historii organizacji, czyli od 1991 roku!

¬ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Stan zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce jest dramatyczny.

Infrastruktura pomocowa jest niewystarczająca. Systemowa profilaktyka nie istnieje. Potrzeby są ogromne. Musimy działać TERAZ!

Poznaj osoby, które tworzą fundację

W jednej organizacji połączyliśmy ludzi o komplementarnych umiejętnościach i specjalistycznej wiedzy, tworząc Zespół wszechstronny i skuteczny jak scyzoryk Beara Grylls’a. W Radzie naszej fundacji zasiadają niekwestionowane autorytety naukowe m.in. prof. de Barbaro, prof. Jędrzejko, wspólnie z ekspertami z dziedziny: psychosomatyki (dr Joanna Podgórska), psychoterapii młodzieży (Nina Szalas), zarządzania i finansów (Oliwia Polak, Szymon Negacz). Po to, aby dostarczać najbardziej aktualną i zgodną ze standardami naukowymi wartość młodzieży, rodzicom, nauczycielom, ale także dbać o wartości dla Darczyńców.

Wśród trenerów posiadamy pełnych pasji i wspaniałego podejścia psychologów, trenerów, i coachów mających doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi. Nasz Zespół fundacyjny to team profesjonalistów, których łączy wspólna misja pomagania. Na pokładzie mamy: project managerkę, którą zarządzała kilkoma największymi projektami CSR-owymi w Polsce, koordynatorkę teamu trenerów, która zjadła zęby na rekrutacjach, a do tego: grafików, PR-owców, programistów, specjalistów marketingu.

Razem stanowimy więcej niż suma elementów. Razem tworzymy fundament pod lepszą przyszłość dla polskiej młodzieży.

Poznaj nas bliżej!

Rada fundacji

W Radzie naszej fundacji zasiadają wielkie postacie o jeszcze większym sercu i komplementarnych umiejętnościach. Dzięki temu, jesteśmy w stanie działać sprawnie i mądrze pomagać.

Nina Szalas

Kierowniczka ds. dydaktyki Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU, psycholożka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Profesor nauk medycznych, psychiatra i psychoterapeuta

Dr Joanna Podgórska

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Neneckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. Dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko

Profesor Akademii Nauk Stosowanych, pedagog społeczny, specjalny i socjolog, dr w zakresie pedagogiki specjalnej, dr hab. nauk społecznych.

Oliwia Polak

Dyrektorka Finansowa, od ponad 10 lat układa procesy i zarządza finansami spółek. Członkini stowarzyszenia ACCA.

Szymon Negacz

Wierzy, że rozwój sprzedaży to proces. Założyciel WiseGroup, grupy pięciu firm specjalizujących się w sprzedaży i marketingu B2B.

Nasi trenerzy

Trenerzy pracujący z młodzieżą i prowadzący szkolenia dla nauczycieli to przede wszystkim praktycy i pasjonaci, mający wspaniałe podejście do przekazywania wiedzy.

Aleksandra Mazurek

Psycholożka ze specjalizacją Psychologia kliniczna, Psychologia dziecięca z tytułem magistra uzyskanym na Uniwersytecie SWPS.

Anna Filipowicz

Koordynatorka merytoryczna zespołu trenerów Wise Future University. Psycholożka pracująca z młodzieżą i dorosłymi

Michalina Choda-Niespodziewany

Coacherka i mentorka kryzysowa udzielająca pierwszej pomocy w kryzysie psychologicznym.

Kasia Skawińska

Dyplomowana psycholożka I stopnia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Anna Polak

Trenerka Holistyczna (HST), Certyfikowana Nauczycielka Mindfulness (Mindfulness Association)

Zespół

Turbo-zakręcony na robienie dobra Funclub Wise Future University, który stanowi bandę fajnych ludków i kiedy ktoś pyta: ”Chce Ci się? Jak znajdujesz na to czas?” mówi: „Kto jak nie my?!”

Jest nas dużo więcej...

Nina Szalas

kierowniczka ds. dydaktyki Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU, psycholożka, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikowana superwizorka-dydaktyczka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jest starszą asystentką, doktorantką i superwizorką w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Profesor nauk medycznych, psychiatra i psychoterapeuta. Prawie 25 lat kierował Zakładem Terapii Rodzin w Collegium Medicum UJ. Autor lub współautor sześciu książek. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Joanna Podgórska

Z wykształcenia biolożka i biotechnolożka. Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Neneckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Konsultantka naukowa, autorka publikacji naukowych, popularno-naukowych, monografii. Absolwentka Psychosomatyki i Somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie, wykładowczyni akademicka SWPS w Warszawie i Poznaniu. Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego.

Prof. Dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko

Profesor Akademii Nauk Stosowanych, pedagog społeczny, specjalny i socjolog, dr w zakresie pedagogiki specjalnej, dr hab. nauk społecznych. Diagnosta i terapeuta uzależnień oraz cyberzaburzeń, mediator rodzinny, twórca i dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, jednej z największych polskich platform profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Bonum Humanum. Kieruje Ośrodkiem Wsparcia dla dzieci i Dorosłych z Uzależnieniami i Zaburzeniami w Józefowie.

Oliwia Polak

Od ponad 10 lat układa procesy i zarządza finansami spółek. Nadzorowała spółki zagraniczne z ramienia rad nadzorczych. W trakcie pracy zawodowej pozyskała finansowanie na kwotę blisko miliarda zł, w tym znaczną część na finansowanie projektów inwestycyjnych na terenie Azji. W SellWise odpowiada za finanse oraz część administracyjną.

Szymon Negacz

Wierzy, że rozwój sprzedaży to proces. Założyciel WiseGroup, grupy pięciu firm specjalizujących się w sprzedaży i marketingu B2B: SellWise, HireWise, AdWise, Let’s automate i Instytutu Rozwoju Sprzedaży i Marketingu. Jego wkład przyczynił się również do sukcesu Akademii Sales Angels. Z wykształcenia informatyk, trener biznesu oraz absolwent MBA. Autor popularnego podcastu „Nowoczesna Sprzedaż i Marketing”, docierającego do ponad 40 tysięcy słuchaczy oraz prowadzący kanał YouTube „Wise Business School”.

Aleksandra Mazurek

Absolwentka studiów podyplomowych z Pedagogiki oraz Mediacji. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w fundacjach, placówkach przedszkolnych i szkolnych. Na co dzień współpracuje ze szkołami i przedszkolami, prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi i młodzieżą oraz udziela konsultacji rodzicielskich.

Anna Filipowicz

Koordynatorka merytoryczna zespołu trenerów Wise Future University. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w na kierunku Psychologia oraz dyplomowana Trenerka Umiejętności Społecznych. Pracuje z dorosłymi i młodymi ludźmi od 10 r.ż., którzy doświadczają szeregu trudności, stosując integratywny styl pracy. „W działania Wise Future University jestem zaangażowana od samego początku jako trenerka oraz koordynatorka merytoryczna, ponieważ mocno wierzę w nowoczesne metody psychoedukacji. Młodzi ludzie to nasza przyszłość!”

Michalina Choda-Niespodziewany

Coacherka i mentorka kryzysowa udzielająca pierwszej pomocy w kryzysie psychologicznym. Facylitatorka metody EmotionAid®. Pracując terapeutycznie wykorzystuje metody skierowane na pracę z ciałem bazując głównie na Somatic Experiencing®. Jej zainteresowania koncentrują się wokół kryzysu, chronicznego stresu, traumy oraz rezyliencji. „Wspieranie Wise Future University jest dla mnie jednym z najważniejszych projektów, ponieważ uważam, że im wcześniej zajmiemy się psychoedukacją dzieci i młodzieży tym łatwiej poradzą sobie z trudnościami życia codziennego.

Kasia Skawińska

Dzieci zawsze były dla niej najważniejsze, dlatego jest w trakcie zdobywania specjalności na kierunku Psychologia dzieci i młodzieży. „Moja empatia umożliwia mi tworzenie relacji opartych na uważności i zaufaniu. Pragnę przekazać młodych ludziom swoje podejście, wiedzę oraz umiejętności, aby wesprzeć ich w kryzysie zdrowia psychicznego.”

Anna Polak

Trenerka Holistyczna (HST), Certyfikowana Nauczycielka Mindfulness (Mindfulness Association), Absolwentka MBA (International) w Krakowskiej Szkole Biznesu / St. Gallen Business School, Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi prelekcje, warsztaty i kursy rozwojowe oparte o Mindfulness. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.
„Młodzi ludzie, tak, jak my dorośli, potrzebują sprawdzonych i skutecznych sposobów, aby radzić sobie we współczesnym świecie. Uczę uważności, która odmieniła moje życie i cieszę się, że zapraszam do tego świata innych.”

Alicja Ortynecka

inicjatorka i prezeska Fundacji Wise Future University. Wykładowca akademicki, konsultant marketingowy z ponad 12-letnim doświadczeniem zawodowym, trener biznesowy z ramienia SellWise oraz Instytutu Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, asesor HireWise. Prywatnie: mama Tymka i Mikołaja, pasjonatka psychologii i psychoedukacji. Zgłębia fachową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka jako internetowa postać: Socjomatka. Pod tym pseudonimem wydała książkę „15 nieoczywistych kroków do pełni potencjału twojego dziecka”, która uzyskała patronat honorowy Instytutu Rozwoju Dzieci, Uniwersytetu Dzieci, Fundacji Mamy i Taty, Stowarzyszenia Sto Pociech i Fundacji Pomocna Mama.

Patryk Klafta

projektant, dzięki któremu nasza identyfikacja rzuca na kolana, jest spójna i mówi językiem młodych ludzi.

Klaudiusz Wach

spec od video, dzięki któremu nasze filmy niebawem podbiją Hollywood.

Wiktor Smolarczyk

social media ninja, który panuje nad fundacyjnymi social mediami.

Tomasz Świercz

developer, odpowiedzialny za programowanie strony #GrowWise, w ramach którego pobił nieoficjalny rekord szybkości wdrożenia strony.

Marcelina Dziedzic

project managerka odpowiedzialna za zarządzanie relacjami, zadaniami, harmonogramami, która pilnuje, żebyśmy udźwignęli nasze obowiązki. „Make things happen” to trzy słowa, które najbardziej do niej pasują. Project Managerka rozwijająca swoje umiejętności w międzynarodowych korporacjach. Zdobywała doświadczenie budowania procesów i procedur oraz wdrażania ich w życie w instytucjach finansowych. Łączy współpracę wielu jednostek z powodzeniem prowadząc projekty, zarówno komercyjne jak i społeczne. Kocha zwierzęta, a wolny czas z przyjemnością spędza na łonie natury.

developer, odpowiedzialny za wdrożenie strony wisefuture.pl, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

Justyna Kłosek

project manager, copywriter, PR-owiec, która umożliwia nam pisanie bez błędów i docieranie do wspaniałych partnerów medialnych.