Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Fundacja Wise Future University z siedzibą Rączna 624, 32-060 Rączna, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001074368, NIP: 9442285932, REGON: 52717881000000 (zwana dalej Administratorem) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników (dalej Użytkownicy) serwisu internetowego Fundacji.

Celem Polityki Prywatności jest przedstawienie Użytkownikom Serwisu informacji dotyczących przetwarzania przez Administratora ich danych osobowych w związku korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Zachęcamy każdego Użytkownika Serwisu do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, Administrator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis wraz z przetwarzanymi w nim danymi, m.in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu Administrator stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i Serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności. 

Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.

II. Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być gromadzone i przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

Dane podawane przez Użytkownika:

a) Obsługa formularzy kontaktowych. Wypełniając formularz kontaktowy, Użytkownik przekazuje Administratorowi dane osobowe mogące obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, nr kontaktowy, nazwę organizacji Użytkownika. Dane te są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Użytkownika polegający na obsłudze zapytania, tj. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/pytania, prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem lub przedstawienia oferty współpracy z Administratorem, którymi jest zainteresowany Użytkownik. Podanie danych w ww. zakresie pozostaje dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwiłby realizację celów, o których wyżej mowa. Obsługa zapytań może być realizowana również za pośrednictwem narzędzi dostępnych w danym Serwisie, w tym formularzy kontaktowych dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę (Hubspot), mogących zawierać dane osobowe;

b) Zawarcie umowy z Administratorem. Jeżeli w kontakcie z Administratorem realizowanym przez Serwis Użytkownik wyrazi chęć zawarcia umowy, jego dane osobowe w niezbędnym zakresie będą przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, np. przygotowania stosownego wzoru dokumentu. W takim przypadku podanie danych pozostaje warunkiem zawarcia umowy;

c) Otrzymywanie o działalności i projektach Administratora, w tym informacji handlowych (związanych z działalnością gospodarczą Administratora). Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych realizowanych przez Administratora polegających na przesyłaniu Użytkownikowi informacji handlowych o działalności i projektach Administratora. Podstawą przetwarzania danych w tym celu pozostaje uzasadniony interes Administratora. Użytkownik będzie otrzymywał takie informacje jednak jedynie wówczas, gdy wyrazi zgodę na ich przesłanie na wskazany uprzednio adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie informacji tego rodzaju może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.

Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu, obejmujące informacje:

a) zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Serwisie, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego;

b) zawarte w plikach „cookies”. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się sekcji VI. Pliki cookies i inne technologie.

III. Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych Użytkowników zależy od celów, dla których dane zostały pozyskane.

a) W przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w Sekcji II pkt a) powyżejdane będą przetwarzane do momentu realizacji celu lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

b) W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w Sekcji II pkt b) powyżej dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, dla potrzeb której zostały pozyskane, a po jej rozwiązaniu – przez okres wymagany obowiązującymi przepisami.

c) W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w Sekcji II pkt c) powyżej dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora informacji o jego działalności lub projektach na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

IV. Uprawnienia związane przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Użytkowników przysługują im następujące uprawnienia:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj.  celach, o których mowa w Sekcji II pkt a) i c).

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

V. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane odbiorcom, którzy świadczą na rzecz Administratora usługi (m.in. jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi systemów informatycznych zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, dostawcom usług płatności lub odbiorcom, za pośrednictwem których Administrator realizuje działania o charakterze marketingowym lub informacyjnym.

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz prawne.

Dane osobowe Użytkowników co do zasady, nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwie trzecim, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że będzie to konieczne dla wykonania określonych zadań lub działań na rzecz Użytkownika.

VI. Pliki cookies i inne technologie

Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie) Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Serwisu i następnie tam przechowywane służą do realizacji następujących celów:

– zapewnienia prawidłowego działania witryn Serwisu w przeglądarce Użytkownika,

– ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i dopasowania go do potrzeb Użytkownika,

– zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika,

– tworzenia statystyk Serwisu umożliwiających poznanie oczekiwań Użytkowników i rozwoju Serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. przez analizę zapytań z wyszukiwarek),

– administrowania serwerami i Serwisem,

– zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Serwisu,

– zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług,

– dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika.

Przykładowe pliki „cookies” i ich wykorzystanie w Serwisie:

• Pliki „cookies” służące do określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie (Google Analitycs);

• Pliki „cookies” ustawiane przez serwer i przyznawane przy pierwszej wizycie w Serwisie, usuwane po pewnym czasie braku aktywności bądź w wyniku zakończenia ustalonej czynności na Serwisie, np. opuszczenie strony, zamknięcie przeglądarki, wylogowanie;

Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Serwisie mogą nie działać poprawnie.

Jak zablokować pliki „cookies”?

Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. W każdej przeglądarce ustawienia plików „cookies” ustawia się osobno.

a) w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność;

b) w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści;

c) w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane;

d) w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka (pliki „cookies”).

Przy korzystaniu z Serwisu część danych o Użytkowniku może być także automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta Administrator. Do celów statystycznych Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies”. Polecamy zapoznanie się z Polityką prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.  

Dodatkowo mogą być wykorzystywane wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na serwisach społecznościowych, takich jak: Facebook, X, Threads, Instagram, Snapchat, Pinterest, Google Maps, YouTube, LinkedIn.

Administrator nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.

VII. Kontakt

Użytkownicy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, kontaktując się z Administratorem na adres:

• e-mail: aortynecka@wisefuture.pl

• korespondencyjny: Rączna 624, 32-060 Rączna. 

VIII. Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku gdy potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian będą wynikały z rozwoju funkcjonalności Serwisu, postępu technologicznego, zmiany przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona tutaj w Serwisie.

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
 2. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie Lubelska Szkoła Realna
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Krzyż Wielkopolski
 5. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
 6. Liceum Ogólnokształcące FILOMATA, Gliwice
 7. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zjednoczonej Europy Gdańsk
 8. Zespół Szkół NR 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kluczbork
 9. Zespół Szkół Budowalnych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu
 10. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 11. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego, Strzelce Opolskie
 12. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Gdańsk, Biłgoraj
 13. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana PawłaII
 14. Technikum nr 18 we Wrocławiu
 15. Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce
 16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum, Siemianowice Śląskie,
 17. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
 18. IX Liceum Ogólnokształcące Krzysztofa Kolberga w Gdańsku

Wesprzyj nas