Darczyńcy - koło zamachowe machiny dobra

Dzięki Wam zmieniamy świat na lepsze miejsce!

Jak wygląda model biznesowy fundacji?

Wspólnie z członkami Rady Fundacji mającymi olbrzymie doświadczenie biznesowe tj. z Oliwią Polak, wieloletnią Dyrektorką Finansową odpowiadającą za nadzór finansowy spółek zagranicznych z ramienia rad nadzorczych oraz Szymonem Negaczem, Założycielem WiseGroup, grupy pięciu firm specjalizujących się w sprzedaży i marketingu B2B opracowaliśmy model biznesowy fundacji, który ma zapewnić jej zrównoważony, stabilny rozwój w długiej perspektywie czasowej.

Ze względu na fakt, że biznes to nasze naturalne środowisko funkcjonowania, to tutaj chcemy przede wszystkim pozyskiwać finansowanie dla realizacji naszych programów. Nie chcemy uzależniać niesienia naszej pomocy od tur naborów: lokalnie dotowanych projektów, grantów państwowych i dotacji unijnych. Nie mamy także możliwości docierania na masową skalę do darczyńców indywidualnych. Zdajemy sobie sprawę, że zapał wolontariuszy do działania jest niezbędny, ale nie wystarczy, żeby posmarować nim rano chleb.

Na co dzień działamy z biznesem. Znamy jego potrzeby. Znamy jego oczekiwania. Znamy jego chęć wspierania wartościowych inicjatyw. Chcemy więc oferować biznesowi najbardziej uprocesowione działania CSR, a beneficjentom naszych programów, czyli przede wszystkim polskiej młodzieży, ale także ich nauczycielom i rodzicom, dawać bezpłatne warsztaty, szkolenia, wykłady.

Dlaczego warto nam zaufać?

Myślimy biznesowo, działamy procesowo, również w obszarze CSR

Unikalne grono ekspertów ze świata nauki, biznesu i praktyki tworzących wspólnie unikalny mechanizm do czynienia dobra

Cieszymy się wsparciem instytucji i partnerów, stanowiących dla nas znak jakości naszych inicjatyw

Wiedza dostarczana przez praktyków, opiniowana przez ekspertów

Trójstronne, długofalowe oddziaływanie profilaktyczne podnoszące efektywność programu

Młodzież, nauczyciele, rodzice nie płacą ani złotówki

Koncentracja na profilaktyce w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży

Jeden, śmiały, konkretny cel: zmiana systemowa

Skuteczność potwierdzona badaniami

Całkowita transparentność

Comiesięczne raporty ze zrealizowanych działań wraz z materiałem zdjęciowym na skrzynce Darczyńcy

Możliwość wyboru konkretnej szkoły, która otrzyma wsparcie

Chcę pomóc

Dla Darczyńców biznesowych

Dla Darczyńców indywidualnych

Dla Partnerów, mediów, wolontariuszy

Zobacz co o nas mówią nasi partnerzy

Czujemy się uprzywilejowani, że możemy cieszyć się wsparciem i współpracować z czołowymi instytucjami wspierającymi rozwój i edukację młodych ludzi i kadry pedagogicznej.

Pakiety CSR dla klienta biznesowego

Pięć pakietów dobra dla biznesu i młodzieży i ich nauczycieli i rodziców, które możesz dostosować do swoich możliwości i potrzeb.

Pakiet open

Finansujesz: część miesięcznego modułu Programu Psychoedukacji

Wybierz kwotę jaką chcesz wesprzeć fundację

Korzyści dla Darczyńcy:

Certyfikat anioła Wise Future University

Post w social media Wise Future University o wsparciu nas przez firmę (bez ujawniania kwoty wsparcia)

Pakiet open ma charakter cegiełki. Możesz kupić i ch dowolną liczbę.

Pakiet bronze

Finansujesz: 1-miesięczny moduł programu psychoedukacji dla 200 dzieci oraz ich nauczycieli i rodziców.

12h warsztatów psychoedukacyjnych realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole (8 klas otrzymuje 2x 45 minut warsztatów psychoedukacyjnych w miesiącu).

2h szkoleń dla nauczycieli realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole, przekazanie scenariuszy lekcji, omówienie materiałów do pracy z uczniami.

1 webinar z sesją Q&A z ekspertem dla rodziców.

Korzyści dla Darczyńcy:

Umieszczenie logo Darczyńcy na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w tym na materiałach szkoleniowych i in.

1x notatka oraz zdjęcia z eventu przesłane bezpośrednio na skrzynkę mailową.

Pakiet bronze ma charakter cegiełki. Możesz kupić ich dowolną liczbę. Ze względu na chęć naszego długofalowego oddziaływania i wprowadzenia realnej zmiany, działania uruchamiamy dopiero wówczas, kiedy mamy finanse umożliwiające realizację rocznego programu wsparcia. Wówczas poszczególni Darczyńcy, których cegiełki umożliwiły sfinansowanie rocznego programu, wybierają wspólnie szkołę, która otrzyma wsparcie.

Pakiet bronze

Finansujesz: 1-miesięczny moduł programu psychoedukacji dla 200 dzieci oraz ich nauczycieli i rodziców.

12h warsztatów psychoedukacyjnych realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole (8 klas otrzymuje 2x 45 minut warsztatów psychoedukacyjnych w miesiącu).

2h szkoleń dla nauczycieli realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole, przekazanie scenariuszy lekcji, omówienie materiałów do pracy z uczniami.

1 webinar z sesją Q&A z ekspertem dla rodziców.

Korzyści dla Darczyńcy:

Umieszczenie logo Darczyńcy na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w tym na materiałach szkoleniowych i in.

1x notatka oraz zdjęcia z eventu przesłane bezpośrednio na skrzynkę mailową.

Pakiet bronze ma charakter cegiełki. Możesz kupić ich dowolną liczbę. Ze względu na chęć naszego długofalowego oddziaływania i wprowadzenia realnej zmiany, działania uruchamiamy dopiero wówczas, kiedy mamy finanse umożliwiające realizację rocznego programu wsparcia. Wówczas poszczególni Darczyńcy, których cegiełki umożliwiły sfinansowanie rocznego programu, wybierają wspólnie szkołę, która otrzyma wsparcie.

Pakiet silver

Finansujesz: 6-miesięczny moduł programu psychoedukacji dla 200 dzieci oraz ich nauczycieli i rodziców.

72h warsztatów psychoedukacyjnych realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole (8 klas otrzymuje 2 x 45 minut warsztatów psychoedukacyjnych w miesiącu).

12h szkoleń dla nauczycieli realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole, przekazanie scenariuszy lekcji, omówienie materiałów do pracy z uczniami.

6 webinarów z sesją Q&A z ekspertem dla rodziców.

Korzyści dla Darczyńcy:

Umieszczenie logo Darczyńcy na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w tym na materiałach szkoleniowych i in.

6 x notatka oraz zdjęcia z eventu przesłane bezpośrednio na skrzynkę mailową po każdym miesiącu realizacji programu.

Dodatkowo:

Raport prezentujący wyniki badań wśród Uczestników przed i po. Raport po 6. miesiącu realizacji programu, obrazujący efekty naszego działania.

Wysyłka informacji medialnej do mediów dotyczący Silver Darczyńcy (potencjalny zasięg: 500 000 odbiorców).

Certyfikat poświadczający sponsoring dla firmy.

Pakiet silver ma charakter cegiełki. Ze względu na chęć naszego długofalowego oddziaływania i wprowadzenia realnej zmiany, działania uruchamiamy dopiero wówczas, kiedy mamy finanse umożliwiające realizację rocznego programu wsparcia. Wówczas poszczególni Darczyńcy, których cegiełki umożliwiły sfinansowanie rocznego programu, wybierają wspólnie szkołę, która otrzyma wsparcie.

Pakiet gold

Finansujesz: 12-miesięczny program dla 200 dzieci oraz ich nauczycieli i rodziców.

144h warsztatów psychoedukacyjnych realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole (8 klas otrzymuje 2 x 45 minut warsztatów psychoedukacyjnych w miesiącu).

24h szkoleń dla nauczycieli realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole, przekazanie scenariuszy lekcji, omówienie materiałów do pracy z uczniami.

12 webinarów z sesją Q&A z ekspertem dla rodziców.

Korzyści dla Darczyńcy:

Umieszczenie logo Darczyńcy na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w tym na materiałach szkoleniowych i in.

12x notatka oraz zdjęcia z eventu przesłane bezpośrednio na skrzynkę mailową po każdym miesiącu realizacji programu.

Dodatkowo:

2 x raport prezentujący wyniki badań wśród Uczestników przed i po. Pierwszy raport, po 6. miesiącu i drugi, po 12. miesiącu realizacji programu, obrazujący efekty naszego działania.

Wysyłka informacji medialnej do mediów dot. Darczyńcy Gold (potencjalny zasięg: 1 mln odbiorców).

Możliwość wyboru konkretnej szkoły, która otrzyma wsparcie.

Możliwość współpracy z wolontariuszami z firmy Darczyńcy.

Imienne certyfikaty dla wszystkich Wolontariuszy, Prezesa i firmy.

Pakiet platinum

Finansujesz: 2 x 12-miesięczny program psychoedukacji dla 400 dzieci oraz ich nauczycieli i rodziców.

288h warsztatów psychoedukacyjnych realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole (8 klas otrzymuje 2 x 45 minut warsztatów psychoedukacyjnych w miesiącu).

48h szkoleń dla nauczycieli realizowanych stacjonarnie, w wybranej szkole, przekazanie scenariuszy lekcji, omówienie materiałów do pracy z uczniami.

24 webinarów z sesją Q&A z ekspertem dla rodziców.

Korzyści dla Darczyńcy:

Umieszczenie logo Darczyńcy na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w tym na materiałach szkoleniowych i in.

12 x notatka oraz zdjęcia z eventu przesłane bezpośrednio na skrzynkę mailową po każdym miesiącu realizacji programu.

Dodatkowo:

2 x raport prezentujący wyniki badań wśród Uczestników przed i po. Pierwszy raport, po 6. miesiącu i drugi, po 12. miesiącu realizacji programu, obrazujący efekty naszego działania.

Wysyłka informacji medialnej do mediów dot. Darczyńcy Platinium (potencjalny zasięg: 1 mln odbiorców).

Możliwość wyboru konkretnej szkoły, która otrzyma wsparcie.

Możliwość współpracy z wolontariuszami z firmy Darczyńcy.

Tytuł Darczyńcy Platinium Wise Future University.

Możliwość współtworzenia wspólnie z nami naszych wizyt w szkole m.in. poprzez dodatkowe elementy wydarzenia typu wystąpienia, stoiska i in.

Darczyńca indywidualny

Nawet najmniejsza pomoc ma znaczenie!

Wyślij nam sygnał, że psychoedukacja jest dla Ciebie ważna, że cenisz to, co robimy.

Chcę pomóc finansowo

Umożliwiasz nam:

prowadzenie naszej działalności non-profit m.in.:

 • prowadzenie księgowości fundacji to koszt od 300 do 2500 zł miesięcznie (w zależności od liczby dokumentów księgowych danego miesiąca),
 • wynagrodzenia dla trenerów np. realizacja 90-minutowego warsztatu psychoedukacyjnego dla jednej klasy to koszt 300 zł,
 • wydruk materiałów szkoleniowych na jedno szkolenie dla nauczycieli to koszt ok. 100 zł.

Korzyści dla Darczyńcy:

Certyfikat anioła Wise Future University

Wybierz kwotę jaką chcesz wesprzeć fundację

Chcę wesprzeć Wasze działania

DLA CHĘTNEGO, NIC TRUDNEGO

Może jesteś rodzicem, nauczycielem, który widzi potencjał zarażenia naszą ideą swoją młodzież w liceum czy technikum? Może wesprzesz ich w tym, aby uderzyli do konkretnej firmy (może to będzie Twój pracodawca?) z prośbą o sfinansowanie programu dla ich szkoły?

A może znasz nauczyciela, któremu nasza misja jest bardzo bliska i marzy, aby taki program był zrealizowany w jego szkole?

DLA MŁODZIEŻY

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, możesz wspólnie ze swoimi znajomymi ze szkoły pójść z prośbą o uczestnictwo w programie do swojego Dyrektora. Możecie uderzyć bezpośrednio do firmy, aby zachęcić ją do sfinansowania takiego programu i wybrania Was! Pamiętajcie: to firmy decydują o wyborze szkoły! Macie tutaj dużo do wygrania, także działajcie!

Nie wiesz jak?

DLA MEDIÓW

Jesteś przedstawicielem mediów, influencerem i chciałbyś o nas powiedzieć światu? Będziemy bardziej niż szczęśliwi, aby móc podzielić się z innymi naszą dobrą nowiną!

Tutaj znajdziesz wszystkie materiały promo.

DLA POSZUKUJĄCYCH

Być może nic z powyższego nie opisuje Twojej sytuacji. Stanowisz więc wyjątkowy przypadek! (który – zgodnie z naszymi doświadczeniami zwiastuje coś bardzo ciekawego!) i powinniśmy zająć się Tobą jeszcze inaczej.

Twój stan dobrze opisuje zdanie: „Coś mi chodzi po głowie, ale jeszcze nie wiem dokładnie co.” Idealnie!

Nie wiesz jak?

Zadaj nam dowolne pytanie

Chcesz się z nami skontaktować?

Nic prostszego! Po prostu napisz na

hello@wisefuture.pl

a my najszybciej jak to możliwe, wrzucimy Twój temat na tapetę!

Myślimy biznesowo, działamy procesowo, również w obszarze CSR

Jako fundacja powstająca na łonie WiseGroup, grupy firm, które poprzez połączenie swoich kompetencji, pomagają we wszystkich obszarach wzrostu przedsiębiorstw, rozumiemy istotność procesowego podejścia. Ma to przełożenie na wszystkie obszary funkcjonowania fundacji: od komunikacji z Darczyńcami i opinią publiczną, zarządzania programami edukacyjnymi, do zarządzania zespołem wewnętrznym. Dzięki temu, działamy skutecznie i sprawnie.

Unikalne grono ekspertów ze świata nauki, biznesu i praktyki tworzących wspólnie unikalny mechanizm do czynienia dobra

Rzeczy wielkie nie powstają w pojedynkę. To zasługa niezwykłej determinacji i zaangażowania interdyscyplinarnego grona niezwykłych ludzi: profesorów akademickich (Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, dr hab. Prof. Mariusz Z. Jędrzejko), psychoterapeutów (Nina Szalas), popularyzatorów nauki (dr Asia Podgórska), psychologów (Aleksandra Mazurek, Ania Filipowicz, Kasia Sławińska) , trenerów (Adrian Gorzka, Michalina Choda, Ania Polak), ale i biznesmenów, finansistów, project managerów, PRowców, marketerów i wielu wielu innych.

Cieszymy się wsparciem instytucji i partnerów, stanowiących dla nas znak jakości naszych inicjatyw

Wśród partnerów naszych działań znajdują się m.in.: Unicef, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Edukacji i Innowacji, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Młode Głowy i in.

Wiedza dostarczana przez praktyków, opiniowana przez ekspertów

Nasz program psychoedukacji powstał na kanwie rekomendacji badaczy zdrowia psychicznego młodzieży oraz na podstawie wyników naszych własnych badań w trakcie #GrowWise 2023. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Członków naszej Rady Programowej.

Trójstronne, długofalowe oddziaływanie profilaktyczne podnoszące efektywność programu

Biorąc dobre praktyki z wiodących programów edukacyjnych na świecie, skonstruowaliśmy nasz program tak, aby maksymalizować realny, pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Dlatego też nasz program obejmuje zarówno warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, jak i szkolenia dla nauczycieli i wykłady dla rodziców.

Młodzież, nauczyciele, rodzice nie płacą ani złotówki

Nie każdego stać na profesjonalne wsparcie. Nie każda rodzina ma świadomość istotności tematów psychoedukacyjnych. Nie każde dziecko ma od kogo czerpać wiedzę w zakresie budowania odporności psychicznej. Zależy nam na tym, aby szerzona przez nas wiedza była całkowicie bezpłatna dla Uczestników, dlatego nie pobieramy od Uczestników jakichkolwiek opłat.

Jeden, śmiały, konkretny cel: zmiana systemowa

Przyświeca nam jeden, śmiały cel: chcemy wprowadzić psychoedukację do szkół w Polsce. Mamy świadomość, że to będzie długa droga, ale jesteśmy zdeterminowani i przygotowani.

Jeden śmiały, konkretny cel: zmiana systemowa

Przyświeca nam jeden, śmiały cel: chcemy wprowadzić psychoedukację do szkół w Polsce. Mamy świadomość, że to będzie długa droga, ale jesteśmy zdeterminowani i przygotowani.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Każdy program edukacyjny zawiera w sobie komponent badawczy. Będziemy robić badania przed i po, na grupie Uczestników, tak aby móc uchwycić realny, pozytywny wpływ naszego działania na młodzież. Wyniki tych badań mają nam posłużyć jako materiał w procesie włączania psychoedukacji do podstawy programowej.

Całkowita transparentność

Chcemy dać Darczyńcom pełną wiedzę związaną z precyzyjnym celem wydatkowania każdej ofiarowanej nam złotówki. Dlatego skrupulatnie opisujemy zawartość każdego pakietu. Jak każda fundacja, będziemy składać sprawozdania finansowe.

Comiesięczne raporty ze zrealizowanych działań wraz z materiałem zdjęciowym na skrzynce Darczyńcy

Każdy Darczyńca biznesowy otrzymuje comiesięczny raport specjalny przesyłany bezpośrednio na wskazany przez Darczyńcę adres mailowy wraz z materiałem zdjęciowym do wykorzystania w social media, stronach www.

Możliwość wyboru konkretnej szkoły, która otrzyma wsparcie

Darczyńcy pakietu gold i platinum mają możliwość wybrania szkoły, która otrzyma wsparcie. Może będzie to szkoła, zlokalizowana nieopodal siedziby firmy lub szkoła, do której uczęszczają dzieci pracowników? Wierzymy, że jest wiele powodów, aby dobro-czynić!

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie
 2. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
 3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Lublinie Lubelska Szkoła Realna
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Krzyż Wielkopolski
 5. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
 6. Liceum Ogólnokształcące FILOMATA, Gliwice
 7. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Zjednoczonej Europy Gdańsk
 8. Zespół Szkół NR 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kluczbork
 9. Zespół Szkół Budowalnych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu
 10. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
 11. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego, Strzelce Opolskie
 12. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Gdańsk, Biłgoraj
 13. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana PawłaII
 14. Technikum nr 18 we Wrocławiu
 15. Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Długołęce
 16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum, Siemianowice Śląskie,
 17. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
 18. IX Liceum Ogólnokształcące Krzysztofa Kolberga w Gdańsku

Wesprzyj nas