Dziękujemy za wpłatę datku!

W podziękowaniu za ofiarność i wsparcie realizacji Programu Psychoedukacji Wise Future University wręczamy Ci Certyfikat Anioła Wise Future University. 

Życzymy Ci, aby Twoje dobre serce doświadczyło ogromu ludzkiej życzliwości i serdeczności!